http://www.fortalezas.org
Forte de Santo António de Axim
Forte de Santo António de Axim  

"Het Fortress St. Antonie tot Axim". Desenho a bico de pena, autor desconhecido, 1791. In: Atlas of Mutual Heritage (Ref.: AMH-7681-NA). Legenda: Declaratie / 1. Trap van 't strand nae 't buyten Plein. / 2. ditto nae 't boven crom, of de Tuyn. / 3. Poort door 't kleyne buyten Werkje. / 4. Schilder Huys / 5. Poort door de buyten Wal / 6. ditto van de Wagt. / 7. Trap nae de Battery / 8. Soldaeten Keuken / 9. Schilder huys / 10 Vlagge Stok / 11. 's Gouverneurs Keuke, waeronder Een Pakhuys / 12. Trap nae 't Gouvernement / 13. Een Doorgang / 14. Spintje / 15. Kaamer / 16. Zaal van den Gouverneur / 17. Slaap kaamer van den Gouverneur / 18. _ 18. _ zyn 2 Bortessies / 19. Een houten brug, welke van de zaal overlegt op / 20. Een Platt / 21. Nog Een Zoort van Bortessie / 22. & 23 twee Kaamers / 24. de Reegen-bak / 25 Trap nae 't oude Gouvernement / Nota. de Gebouwen van 13, 14, 15, 16, 17, 20,22 & 23 zyn alle van 3 Verdiepingen, waervan de onderste meest voor Pakhuysen gebruykt, de tweeden ten deele van Bedienten & Guarinisoen bewoont word.

Crédito:Licença: Domínio Público (Autor falecido há mais de 70 anos).
Ano:1791
Publicada por:Carlos Luís M. C. da Cruz